Goed nieuws: mantelzorgboete AOW’ers geschrapt

Op 1 juni werd bekend dat de kostendelersnorm (mantelzorgboete) voor AOW’ers niet wordt ingevoerd. KBO-PCOB is opgelucht. Directeur Manon Vanderkaa: “Het idee dat je mantelzorg bestraft met het korten van je uitkering is onrechtvaardig. Het gaat bovendien lijnrecht in tegen het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen. We zijn blij dat het verzet van ons, samen met anderen, nu dit resultaat heeft.”

Alleenstaande AOW’ers die met hun kind een huis delen, worden vanaf 2019 niet gekort op hun AOW (zoals het kabinet eerst van plan was). Daartoe besloot het zittende kabinet bij de voorjaarsnota 2017. Hiervoor wordt vanaf 2019 jaarlijks 214 miljoen euro vrijgemaakt. Een nieuw kabinet heeft de mogelijkheid om de kostendelersnorm alsnog in te voeren per 2018, maar erg waarschijnlijk is dit niet. “Onder aanhoudende druk van KBO-PCOB en andere organisaties is er een politieke meerderheid ontstaan tegen de boete op mantelzorg, en dit blijft zo”, schat Manon Vanderkaa in.

Wat is de kostendelersnorm precies? Alleenstaande AOW’ers hebben bij volledige AOW-opbouw recht op 70% van het wettelijk minimumloon. Echtparen en samenwonenden hebben recht op 50% minimumloon (per persoon), omdat zij onder meer woonlasten kunnen delen. In het regeerakkoord van 2012 stond de bezuinigingsmaatregel om de lagere AOW-uitkering ook te laten gelden voor alleenstaande AOW’ers die samenwonen met een kind. Een boete op mantelzorg dus, concludeerden tegenstanders (waaronder de ouderenorganisaties) al snel. We bedongen samen met de politiek al uitstel. “Dat dit nu afstel wordt, is goed nieuws. Mantelzorg horen we te belonen, niet te beboeten”, aldus Vanderkaa.