close
  • donderdag 5 december
Algemeen

Geslacht aanpassen in geboorteakte wordt eenvoudiger

Geslacht aanpassen in geboorteakte wordt eenvoudiger

Transgenders kunnen makkelijker de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte laten aanpassen. Daarvoor is nu nog een zogeheten deskundigenverklaring van een psycholoog of arts nodig, maar die wordt vervangen door een verklaring van betrokkene zelf.

Verder kunnen jongeren onder de 16 jaar via een verzoek aan de rechter hun geslachtsregistratie wijzigen. Deze mogelijkheid is er nu niet. Dat blijkt uit een brief van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. ‘Door de procedure te vereenvoudigen wil ik een bijdrage leveren aan de verdere emancipatie van transgenders’, aldus de minister.

Evaluatie Transgenderswet

De brief is een reactie op de evaluatie van de Transgenderswet die op 1 juli 2014 in werking trad. Uit de evaluatie blijkt dat de wet in een behoefte voorziet en dat de uitvoering geen grote problemen oplevert. Wel hebben zorgverleners en belangenorganisaties bezwaren geuit. De deskundigenverklaring die is bedoeld om vast te stellen of iemand niet in een opwelling de geslachtsregistratie wil wijzigen, vinden zij onnodig en duur. Ook gaat die in tegen het zelfbeschikkingsrecht. Verder hebben zij moeite met de huidige leeftijdsgrens, omdat sommige jongeren al voor hun 16e jaar in een ander geslacht door het leven gaan.

Twee stappen

Er komt straks een procedure in twee stappen. De aanvrager meldt eerst bij de gemeente zijn of haar wens om de geslachtsregistratie te wijzigen. Na vier weken moet dat in persoon bij de balie worden bevestigd en kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte aanpassen. Voor jongeren onder de 16 jaar loopt het wijzigingsverzoek via de rechter.

Geschreven door: Redactie