Generatiehuis voor Gerkesklooster-Stroobos

Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos richt een Generatiehuis op in het voormalige schoolgebouw van het dorp. In het Generatiehuis worden zorg en ontmoeting georganiseerd. Het wordt een plek waar jong en oud samenkomt. Voor dit project ontvangt de coöperatie € 35.000,- subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). De totale investering bedraagt ruim € 127.000,-

Zorg en ontmoeting
Dorpsbewoners geven het generatiehuis vorm. Niet alleen qua ideeën, maar ook als het gaat om de personele bezetting. In het generatiehuis kunnen diverse zorginstanties gehuisvest worden. Denk aan kind-, jeugd- en ouderenzorg, wijkverpleging en de huisarts. Daarnaast is er plaats voor een ontmoetingsruimte met keuken, bibliotheek en een kinderopvang.

In de tweede fase van het project wil de coöperatie (mantel)zorgwoningen realiseren. De huuropbrengsten vormen de financiële basis voor het Generatiehuis. Ondernemers uit het dorp stellen hun kennis en mogelijkheden belangeloos beschikbaar.

Iepen Mienskipsfûns
In januari 2017 kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio. Het Streekplatform adviseerde in de laatste subsidieronde van 2016 positief over 18 projecten in Noordoost Fryslân. Dit draagt bij aan een totale investering in de leefbaarheid van ruim 1,1 miljoen euro. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.