Gemeenten schieten tekort in informatievoorziening aan mantelzorgers

78% van de Nederlandse gemeenten informeert mantelzorgers onvolledig over de vrijwilligersverzekering die gemeenten gratis aanbieden aan vrijwilligers en mantelzorgers. Dit blijkt uit onderzoek van het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (A.I.C.), waarbij -onder alle 388 gemeenten- werd gekeken naar de aansprakelijkheidsdekking voor mantelzorgers, die onderdeel is van de vrijwilligersverzekering.
De vrijwilligersverzekering wordt door de gemeente afgesloten voor mensen die binnen hun gemeente actief zijn als vrijwilliger of mantelzorger. Het is een collectieve verzekering die de vrijwilliger c.q. mantelzorger dekt indien hem (of haar) iets overkomt tijdens mantelzorg- of vrijwilligerswerkzaamheden. Ook aansprakelijkheid is binnen de vrijwilligerspolis gedekt.302 van de 388 gemeenten informeren onvolledig
De vrijwilligerspolis bevat ook een dekkingsmodule voor aansprakelijkheid van mantelzorgers, maar dit is nauwelijks terug te vinden op gemeentelijke websites. In veel gevallen wordt de aanwezigheid van een aansprakelijkheidsdekking zelfs ontkend, zowel op de gemeentewebsite als door medewerkers. 302 van de 388 gemeenten (78%) geven onvolledige informatie als het gaat om de aansprakelijkheidsdekking voor mantelzorgers.

Mantelzorgers niet op de hoogte
Er heerst volgens het A.I.C. veel onduidelijkheid op het gebied van gemeentelijke verzekeringspolissen voor mantelzorgers. Gemeenten betalen voor een verzekering maar vergeten de inwoners hierover te informeren.

“Veel mantelzorgers zullen niet weten dat zij op deze manier zijn verzekerd. Zij die er wel achteraan gaan moeten buitensporig veel moeite doen om erachter te komen hoe het zit. Welke mantelzorger heeft daar tijd voor? Dit verhoogt de regeldruk van mantelzorgers, die al is opgelopen tot drie uur per week.’’, aldus Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo (de landelijke vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg).

Op dit moment houdt het A.I.C. een aanvullend onderzoek onder mantelzorgers. Uit de voorlopige resultaten kan voorzichtig geconcludeerd worden dat ongeveer 66% van de mantelzorgers niet weet dat de vrijwilligersverzekering vanuit de gemeente bestaat en ook voor hen geldt.

Ambtenaren niet op de hoogte van aanbod eigen gemeente
Vrijwel iedere gemeente biedt mantelzorgers (die in hun gemeente wonen) een vrijwilligersverzekering met dekking voor aansprakelijkheid. In negen van de tien gevallen was het bestaan van deze verzekering niet bekend bij de gemeenteambtenaren. Dit kwam bij kleine gemeenten voor, maar ook bij grote gemeenten zoals Rotterdam. Voor vrijwilligers en mantelzorgers die hier vragen over hebben, betekent dit dat men vaak meerdere malen moet bellen om erachter te komen dat de gemeente deze verzekering aanbiedt.

Een volledig overzicht van alle onderzoeksdata (per provincie), is te vinden op de pagina: Mantelzorgers gemeentelijke vrijwilligersverzekering van het A.I.C.