Geen uitzondering passend toewijzen zorgwoningen

Op 8 juni 2017 heeft demissionair minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er geen uitzondering komt op passend toewijzen voor zorgwoningen. Hij concludeert dat de knelpunten van het passend toewijzen zeer specifiek en voornamelijk lokaal bepaald zijn en op lokaal niveau opgelost kunnen worden.

(Tekst: Actiz)

Diverse mogelijkheden
Op lokaal niveau kan gebruik gemaakt worden van diverse mogelijkheden, zoals het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties, een huurverlaging en de 5% ruimte voor uitzonderingen. Hiermee is volgens de minister te voorkomen dat de betaalbaarheid van het wonen voor huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens in het gedrang komt.

Problemen
ActiZ ziet wel degelijk problemen vanwege de extra investeringen voor zorgwoningen en blijft met Aedes pleiten voor echte oplossingen voor zorgwoningen.