close
  • vrijdag 17 september
Werk en opleiding

Gedwongen minder werken door ziekte? Dan heb je recht op een vergoeding

Gedwongen minder werken door ziekte? Dan heb je recht op een vergoeding

Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst hebben werknemers recht op een transitievergoeding. Dat is een ontslagvergoeding die gebaseerd is op het aantal dienstjaren. Dat recht heb je nu ook als je minder uren moet gaan werken. 

Wettelijk gezien geldt deze vergoeding alleen als de werknemer volledig stopt bij de werkgever. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat werknemers die om welke reden dan ook gedwongen zijn om minder te werken, recht hebben op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Door ziekte minder werken

Deze uitspraak werd gedaan in een zaak die was aangespannen door de Onderwijsbond voor een docente. Zij kon door ziekte niet meer fulltime werken en in overleg met de werkgever werd besloten om over te gaan tot een dienstverband met minder uren. De docente vond dat ze recht had op een gedeeltelijke transitievergoeding, maar daar was haar werkgever het niet mee eens. De Hoge Raad heeft haar nu gelijk gegeven.

Uitspraak heeft gevolgen voor andere werknemers

Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor andere werknemers die in dezelfde situatie zitten. Het gebeurt regelmatig dat een werkgever het initiatief neemt om het aantal uren te verminderen. Wel moet de arbeidsduur met minimaal 20 procent teruggebracht worden. Daarbij maakt het niet uit of je eerst wordt ontslagen en daarna een contract krijgt voor minder uren of dat je contract zonder ontslag naar beneden wordt bijgesteld. De reden van de gedwongen vermindering van uren kan ziekte zijn,  maar bijvoorbeeld ook het gedeeltelijk vervallen van de arbeidsplaats vanwege bedrijfseconomische omstandigheden.

Geschreven door: Redactie