Met Fryslân gaat het goed, met Nederland gaat het minder

Panel Fryslân is optimistischer over de toekomst van de eigen provincie dan over de toekomst van Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 3922 leden van Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving. Ondanks krimp, minder werkgelegenheid en vergrijzing is het deel dat vindt dat het met de provincie de goede kant op gaat groter dan het deel dat vindt dat het de verkeerde kant uit gaat. Ook op andere vlakken zijn de panelleden meer tevreden met de eigen provincie. Ze waarderen het lokale bestuur beter dan landelijk en Europees. Het gemeentebestuur krijgt gemiddeld een rapportcijfer 6,3, de provinciale politiek een 6,2, de Haagse politiek een 5,6, en de Europese politiek een 4,9.

Werkgelegenheid belangrijkste Friese thema
Werkgelegenheid staat veruit boven aan op de ranglijst van belangrijkste thema’s binnen Fryslân. Op de ranglijst voor belangrijkste thema’s binnen Nederland komen soortgelijke thema’s, zoals ‘werkloosheid’ en ‘economische situatie’, niet in de top vijf voor. Het thema werk wordt dus vooral belangrijk gezien voor Fryslân en minder voor Nederland. Als belangrijkste thema voor Nederland wordt ‘gezondheidszorg en sociale zekerheid’ veruit het vaakst genoemd. Op een gedeelde tweede plaats komen ‘immigratie’ en ‘milieu, klimaat en energiekwesties’. ‘Milieu, klimaat en energiekwesties’ staan hiermee in Fryslân opvallend hoog op de lijst in vergelijking met de ranglijst van de Nederlandse bevolking (zevende plaats).

Helft panelleden ontevreden over Friese belangen in landelijke politiek
De helft van de panelleden geeft aan dat er te weinig aandacht is voor Fryslân in de landelijke politiek. Zij vinden dat de Friese belangen niet voldoende worden behartigd, dat de Nederlandse regering niet weet wat er leeft binnen de provincie en dat er meer Friese Kamerleden moeten zijn.