Friese sportverenigingen zien ledenaantal als grootste uitdaging

Meer dan de helft (56%) van de Friese sportverenigingen ervaart knelpunten bij het werven en behouden van leden. Eén op de drie verenigingen denkt dat de ontwikkeling van het ledenaantal op de lange termijn een bedreiging is voor de toekomst.

Dit geldt vooral voor kleine verenigingen. Ondanks de zorgen van de Friese sportverenigingen ziet 44% de toekomst zonnig in. Dit zijn enkele uitkomsten uit de eerste meting van de Friese Sportverenigingsmonitor, uitgevoerd door het Fries Sociaal Planbureau (FSP), het Mulier Instituut en Sport Fryslân. “Dankzij deze monitor kunnen we sportverenigingen beter ondersteunen bij de uitdagingen die ze in toekomst te wachten staan” aldus Lammert Bosma, consultant Sport Fryslân.

Meeste verenigingen voldoende organisatiekracht
Bijna twee derde (64%) van de Friese sportverenigingen heeft voldoende organisatiekracht. Organisatiekracht is de mate waarin verenigingen in staat zijn haar sportaanbod te organiseren voor (potentiële) leden. Organisatiekracht is een maat die bestaat uit de onderdelen: leden, kader (bestuur, trainers en vrijwilligers), accommodatie, beleid en financiën. Landelijk heeft 68% procent van de sportverenigingen voldoende organisatiekracht.

De sportverenigingen in de regio Noordwest Fryslân hebben de meeste organisatiekracht. De regio’s Noordoost Fryslân en Leeuwarden scoren beneden het Friese gemiddelde. “Veranderende omstandigheden zoals krimp en vergrijzing kunnen grote invloed hebben op de organisatiekracht van een vereniging. We willen weten hoe dit zich ontwikkelt, daarom gaan we dit onderzoek elke twee jaar herhalen”, aldus Sibilla Hoekstra, onderzoeker FSP.

Open club gedachte
Vijftien procent van de Friese sportverenigingen werkt vanuit een open club gedachte. De open club gedachte is ontwikkeld door NOC*NSF. Zij zien een open club als een ontmoetingsplek waarbij eigen leden, andere bezoekers van de vereniging en buurtbewoners uitgenodigd worden om te sporten en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven. Een open club is ondernemend, staat open voor samenwerking en denkt vraag- en buurtgericht. Dit leidt tot ledenbinding, meer ‘reuring’ op de club en continuïteit van het bestaansrecht.

Ondersteuning sportverenigingen
Sport Fryslân gaat in samenwerking met gemeenten, buurtsportcoaches en sportbonden de Friese sportverenigingen helpen om de organisatiekracht van de vereniging te versterken. Met themagerichte campagnes, zoals verduurzamen van de accommodatie, werven en behoud van vrijwilligers en een gezonde sportkantine, gaat Sport Fryslân de verenigingen van nieuwe kennis voorzien. Uiteindelijk moet 70% van de Friese sportverenigingen in 2020 voldoende organisatiekracht hebben.

Voldoende organisatiekracht is volgens Sport Fryslân een voorwaarde om te kunnen werken vanuit een open club gedachte. Voetbalvereniging VV ONT in Opeinde is al actief bezig met het verbeteren van hun organisatiekracht en het werken vanuit een open club gedachte. “VV ONT is waakzaam en speelt in op maatschappelijke veranderingen. Door de constante aandacht en de prima organisatie ziet de toekomst van ONT er rooskleurig uit”, aldus Jeen Visser, voorzitter VV ONT.

Bijeenkomst ‘Help de Friese sportverenigingen’
Donderdagmiddag 20 oktober presenteerden het FSP, Sport Fryslân en het Mulier Instituut de resultaten van het onderzoek aan gemeenten, sportbonden en buurtsportcoaches. Samen verkennen zij de mogelijkheden om de verenigingen toekomstbestendiger te maken. De bijeenkomst vond plaats in de sportkantine van VV ONT in Opeinde en werd voorgezeten door Roelof Lousma.