close
  • maandag 28 september
Algemeen

Flinke lijst met minimumeisen voor goede verpleeghuiszorg

Flinke lijst met minimumeisen voor goede verpleeghuiszorg

Staatssecretaris Martin van Rijn stelt een hele reeks minimumeisen aan de personeelsbezetting van verpleeghuizen, totdat de sector zelf met landelijke normen komt voor voldoende geschoold personeel. Het doel: snel kwalitatief betere zorg voor kwetsbare ouderen en zieken.

Dat staat in de brief die Van Rijn vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij schrijft: ,,Niet alleen wordt hiermee de lat voor goede kwaliteit van zorg en leven hoger gelegd: ook is nu voor iedereen duidelijk aan welke normen moet worden voldaan en waarop hij mag rekenen.”

Zo moeten tijdens ‘intensieve zorgmomenten’ (zoals opstaan en naar bed gaan) twee zorgverleners aanwezig zijn. En gedurende de dag en avond is er altijd iemand in de huiskamer of de gemeenschappelijke ruimte om bewoners ‘de benodigde aandacht en nabijheid’ te bieden en toezicht te houden.

Direct contact
Verder is direct contact met de cliënten essentieel. Dus is er in iedere dagdienst (ook in het weekend) iemand aanwezig die, los van zorgtaken, aandacht kan besteden aan een zinvolle daginvulling. Maar een arts of verpleegkundige kan ook binnen 30 minuten ingrijpen als directe medische zorg nodig is.

Ook voor extra scholing komt er meer aandacht. En zorgverleners gaan vanaf 2018 op gezette tijden meelopen met collega’s, zodat mensen van elkaar kunnen leren. Daarnaast moeten er gesprekken plaatsvinden met medewerkers over hun loopbaanontwikkeling, om het vak interessant te houden voor mensen.

In eerste instantie zijn er gewoon meer handen nodig op de werkvloer en daarin investeert het kabinet nu al 100 miljoen euro. Van Rijn: ,,Deze maatregelen en dit geld zijn een steun in de rug voor bewoners, hun naasten en de medewerkers van verpleeghuizen. Zij krijgen er extra collega’s bij voor het belangrijke, zware werk dat ze dag in dag uit doen. Meer medewerkers met meer tijd betekent meer aandacht voor onze ouderen. Daar doen we dit voor.”

Nog meer geld?
Het is niet uitgesloten dat er op een later tijdstip nog meer geld wordt uitgetrokken voor verpleeghuizen. De kans is wel groot dat zo’n besluit door een volgend kabinet moet worden genomen, zei Van Rijn vanmiddag na de ministerraad. De Nederlandse Zorgautoriteit is bezig te bepalen hoeveel het gaat kosten om alle kwaliteitseisen door te voeren. De bewindsman verwacht in februari hier meer over te kunnen zeggen.

Goede personeelsbezetting in alle verpleeghuizen is ook een belangrijk onderwerp in het manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’, dat Hugo Borst en Carin Gaemers vorig jaar presenteerden. Van Rijn prijst hun ideeën in de Kamerbrief. ,,Met het omarmen van het manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’ en de totstandkoming van het Kwaliteitskader treedt een nieuwe tijd aan voor de verpleeghuiszorg in Nederland.”

De VVD laat vanmiddag weten dat het manifest van Borst en Gaemers een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het agenderen van betere verpleeghuiszorg. ,,Wij moeten die bal nu vasthouden en doorpakken. Er zijn veel verpleeghuizen waar mensen heel goed worden verzorgd. Dat moet de standaard worden.”

Bron: AD.nl

Geschreven door: Redactie