Fietsersbond wil volwaardige plek fiets in nationaal beleid

De vakanties zijn voorbij en de politieke partijen beginnen met het publiceren van hun concept-verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. De Fietsersbond heeft dit voorjaar inhoudelijke wensen kenbaar gemaakt aan de diverse partijen. We pleiten onder meer voor:

  • aandacht voor stedelijke bereikbaarheid
  • een schaalsprong voor de fiets
  • een nationaal investeringsprogramma voor grote knelpunten bij (snel)fietsroutes
  • een oplossing voor het tekort aan stallingsplekken bij stations
  • een maximumsnelheid van 30 km voor auto’s binnen de bebouwde kom
  • invoering van verplichte intelligente snelheidsassistentie
  • aandacht voor gezond bewegen binnen verkeers- en ruimtelijk beleid en
  • verdwijnen van de snorfiets als categorie

Directeur Saskia Kluit van de Fietsersbond: “We zijn optimistisch, we denken dat de groeiende aandacht voor de fiets in binnen- en buitenland zijn weerslag gaat vinden in de verkiezingsprogramma’s en het nieuwe regeerakkoord”. De brief vindt u hier in pdf.