close
  • dinsdag 18 mei
Sport

FC Emmen draagt trots het Ouderenfonds in eredivisie

FC Emmen draagt trots het Ouderenfonds in eredivisie

Dankzij hoofdsponsor Hitachi Capital Mobility draagt FC Emmen met trots de eerste periode van dit seizoen het logo van het Nationaal Ouderenfonds op de achterzijde van het thuistenue.

Hiermee draagt de eredivisieclub de programma’s OldStars sport en de Derde Helft een warm hart toe waarmee ouderen fit en sociaal actief blijven. FC Emmen draagt het thuistenue met daarop het logo van het Ouderenfonds de komende zes maanden tijdens alle wedstrijden in stadion De Oude Meerdijk.

Directeur Ben Haverkort: “Zowel FC Emmen als hoofdsponsor Hitachi Capital Mobility vinden het belangrijk iets te betekenen voor de samenleving, in de breedste zin van het woord. We zetten graag de vele mogelijkheden van de club in om aandacht te vragen voor eenzame ouderen. De samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds is daar een mooi voorbeeld van.”

 FC Emmen en de Derde Helft

Na een succesvolle start van de Derde Helft dankzij financiële steun van de VriendenLoterij toont FC Emmen nu ook interesse in het leveren van een bijdrage aan het interventieproject van het Ouderenfonds met de ambitie zich in te zetten voor  de Derde Helft. Hiermee worden de club en haar omgeving de centrale ontmoetingsplek waar ouderen betrokken worden bij activiteiten tijdens en buiten de speeluren om. Zij ontmoeten elkaar tijdens activiteiten, drinken een kopje koffie en voeren een goed gesprek.

Landelijk projectleider Johan Annema, verantwoordelijk voor de Derde helft en OldStars sport: “Het doel van de Derde Helft is om 55-plussers de komende twee jaar helpen actief te blijven en hen de mogelijkheid te bieden zich als vrijwilliger of deelnemer aan te sluiten bij de Derde Helft. Het programma wordt aangeboden bij sportverenigingen waardoor ouderen uit de buurt elkaar kunnen blijven ontmoeten.”

Het Nationaal Ouderenfonds en de Derde Helft

Het Ouderenfonds startte ruim vijf jaar geleden met het stimuleren van de 100% ouderenvriendelijke sportomgeving middels het programma OldStars walking football, een aangepaste spelvorm voor 55-plussers waarbij niet gerend mag worden. Inmiddels biedt OIdStars meerdere aangepaste sporten aan voor ouderen en sluit de Derde Helft hier naadloos op aan. Het programma wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de VriendenLoterij. De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Naast een jaarlijkse bijdrage ontving het Ouderenfonds een extra bijdrage om De Derde Helft mogelijk te maken.

 

Geschreven door: Redactie