Eigen risico zorgverzekering in 2017 naar 500 euro

Volgens de SP wil minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de VVD het eigen risico in 2017 fors gaan verhogen naar 500 euro. Dat zou een stijging betekenen van 115 euro ten opzichte van dit jaar. Het verplichte eigen risico bedraagt op dit moment 385 euro. Echter blijkt nu dat het om een lange termijn berekening ging, zoals ook te lezen is in onderstaande update.

2021
Update 25 april: De stijging van het eigen risico naar 500 euro blijkt niet op te gaan voor het jaar 2017, maar voor 2021. “Het Centraal Plan Bureau (CPB) rekende onlangs voor dat bij ongewijzigd beleid de zorgkosten tussen 2018 en 2021 jaarlijks met zo’n 3,4 procent groeien. Dat betekent dat het verplicht eigen risico in 2021 kan zijn opgelopen tot 500 euro.”

Jaarlijkse stijging
Sinds de invoering van het huidige zorgverzekeringsstelsel is de hoogte van het eigen risico jaarlijks gestegen. In 2008 was dit bedrag nog 150 euro en is in 8 jaar tijd gestegen naar 385 euro (zie illustratie). Nu wil minister Schippers de kosten dus in een jaar fors ophogen.

Ziekenfonds
De VVD was zo’n 10 jaar ook mede verantwoordelijk voor de afschaffing van het ziekenfonds, omdat de partij het onrechtvaardig vond dat mensen met een hoger inkomen ook meer zorgkosten moesten betalen. Toen werd het zorgverzekeringsstelsel geprivatiseerd met als doel om de zorg goedkoper te maken. Over de vraag of dit ook gelukt is, zijn de meningen verdeeld.

Eigen risico afschaffen
De SP wil op hun beurt juist het eigen risico van de zorgverzekering volledig afschaffen en dus terugbrengen naar 0 euro. Met als argument dat al meer dan een half miljoen Nederlanders op dit moment zorg mijden, doordat zij het eigen risico niet kunnen betalen. Laat staan bij een bedrag van 500 euro, die dus in eerste instantie uit de eigen zak betaald moet worden als een verzekerde bijvoorbeeld in het ziekenhuis terecht komt.

De politieke partij komt met een eigen initiatief, namelijk het Nationaal Zorgfonds. En is vergelijkbaar met het ‘oude’ ziekenfonds, waarbij er een nationale zorgverzekering komt zonder eigen risico. Het Zorgfonds zou centraal door de overheid geregeld moet worden, maar er kleven nogal wat nadelen aan dit idee.

Ook pleit de SP voor het afschaffen van het vrijwillig verhogen van het eigen risico. Hierdoor ontvangt de verzekerde een premiekorting die op kan lopen tot 25 euro per maand. De politieke partij vindt dat de solidariteit tussen gezond en ziek verder wordt doorbroken op deze manier. De gezonde/jonge mensen betalen immers een lagere premie en de (chronisch) zieken zijn hiervan de dupe.