Eerste reactie op Miljoenennota: Geen vertrouwen in eerlijke koopkrachtgroei

“Iedereen moet profiteren van de economische groei. En ik vertrouw er nog niet op dat dat gaat gebeuren. Ik roep de informateur en de onderhandelaars op om deze begroting tegen het licht van de demografische ontwikkelingen te houden, met twee specifieke opdrachten: verklein de kloof tussen werkenden en niet-werkenden. En compenseer de mensen met een middeninkomen en een hoge zorgvraag”, dat zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, de belangenorganisatie voor senioren, in een eerste reactie. Uit de koopkrachtcijfers die het CBS afgelopen week publiceerde bleek dat ruim 37 procent van de 65-plussers in 2016 met een koopkrachtdaling geconfronteerd werd, terwijl ‘we’ gemiddeld 2,7 procent méér koopkracht kregen. De economie groeide in 2016 met 2,1 procent en voor 2017 wordt een groei van 2,4 procent verwacht (CBS).

“Gepensioneerden gaan er volgens uitgelekte stukken 0,6 procent op vooruit. Gemiddeld. Maar de zorgkosten stijgen. Dat doet vooral pijn bij mensen met een modaal inkomen, die de afgelopen jaren veel meer zélf zijn gaan betalen. “Denk aan een stijgend eigen risico, meer premie en veel hogere eigen bijdragen voor medicatie en hulpmiddelen. Als je inkomen niet meegroeit of zelfs daalt, wordt het elk jaar lastiger. De rek is er uit!”

De economie groeide in 2016 met 2,1 procent en voor 2017 wordt een groei van 2,4 procent verwacht (CBS). Den Haan: “Toch kwamen in de eerste rekensommen gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden in de min, aldus de Telegraaf gisteren. Compensatie vindt plaats door de zorgtoeslag met 130 euro te plussen. Dit is geen oplossing voor deze groep, die door de hoogte van hun inkomen net niet in aanmerking komen voor compensatieregelingen. Ik maak mij daar ernstig zorgen over.” ANBO presenteerde in 2015 een wetenschappelijk koopkrachtonderzoek, waaruit bleek dat de koopkracht van gepensioneerden met een zorgvraag sinds het uitbreken van de economische crisis harde klappen heeft gekregen. Onlangs bevestigde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dit beeld in hun rapport ‘De val van de middenklasse’. Ik roep het nieuwe kabinet op om maatregelen te nemen om die koopkrachtkloof te dichten. Daarbij past het om extra aandacht te geven aan specifieke groepen in onze samenleving die in de afgelopen jaren niet hebben mogen profiteren van het economisch herstel.

Los daarvan pleit ANBO voor nieuw beleid op zorg en wonen, dat rekening houdt met de demografische opbouw en de behoeftes van de ouder wordende bevolking. Den Haan: “De politiek is te vaak van de korte termijn, terwijl we grote veranderingen zien aankomen. Over twee jaar is de helft van Nederland ouder dan 50 en in 2030 is een kwart ouder dan 65. Het aantal 75-plussers stijgt in rap tempo. Er moet ten eerste veel meer gebouwd worden; de woningbouw blijft achter bij de behoeftes van de ouder wordende burger. Tot 2025 is er een tekort van 60.000 tot 200.000 huurwoningen in het middensegment, onder andere omdat het aantal zelfstandig wonende ouderen toeneemt. Er is blijkbaar geld genoeg, maar de bouw komt niet van de grond. Daarnaast moeten we de (verpleeg)zorg veel meer thuis organiseren. Dáár moet geld naar toe. Het is tijd voor actie.”