Eerste loonstrook van het jaar: verwacht niet te veel

Tijd voor het eerste salaris van 2018. Veel mensen gaan er nauwelijks op vooruit.

Het eerste salarisstrookje laat deze week zien of je er op vooruit gaat en zo ja, hoeveel. Reken je niet rijk, zegt het Nibud.

De koopkracht stijgt dit jaar minimaal. Voor veel mensen niet meer dan een half procent. In tegenstelling tot wat velen verwachten, is het aantal euro’s meer op je loonstrook ook minimaal. Is je salaris gelijk gebleven, dan ga je er zelfs in koopkracht op achteruit. De oorzaak: door de verbeterde economie stijgen ook de prijzen.

Aanvullend pensioen

Heb je een aanvullend pensioen dan kom je er maar bekaaid vanaf. Je gaat er in koopkracht op achteruit. Afhankelijk van wat je ontvangt, kan dat maar liefst om vijftig euro per maand gaan. Heb je een bijstandsuitkering dan verandert er niet veel.

De meest vooruitgang boeken echtparen met kinderen. Zij ervaren immers een stijging van het kindgebonden budget. Daar kunnen zij dan veelal nog een verhoging van het salaris aan toevoegen.