Eenzaamheid bij oudere migranten is taboe

Veel oudere migranten kampen met eenzaamheid. Zorgprofessionals kunnen veel betekenen om die eenzaamheid te doorbreken. Maar je komt er moeilijk achter, want eenzaamheid is taboe. Psycholoog Bas Steunenberg over het belang van de vertrouwensband met de zorgprofessional en over de ‘sleutelfiguren’.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Oudere migranten zullen zelden klagen over een eenzaam bestaan. Ook niet als ze met psychosomatische klachten bij de huisarts zitten. Want alleen zijn is een taboe onder migrante ouderen. ‘Er is een discrepantie tussen de contacten die oudere migranten hebben met hun uitwonende kinderen en het contact dat ze verwachten’.

Familieband
In het magazine Activiteitensector van mie schrijft psycholoog Bas Steunenberg over de relatief veel vaker voorkomende eenzaamheidgevoelens onder oudere migranten. ‘Bij oudere migranten is er een sterkere gerichtheid op de eigen gemeenschap, waarbinnen de familiebanden sterk zijn en waar de zorg-rol wordt toebedeeld aan de kinderen. Maar die wonen vaak ook op een grote afstand.’

Rol professional
Migrante ouderen zijn ‘eerder oud’. Steunenberg: ‘We spreken met 55 jaar al van oudere migranten. Vaak wonen dan nog wel kinderen in huis, waarop de ouderen zouden kunnen terugvallen. Professionals krijgen hierdoor vaak de indruk dat de oudere migrant niet alleen is.’ Maar dat is dus niet zo, oudere migranten komen vaak bij de huisarts terecht met psychosomatische gezondheidsklachten. Hun situatie lijkt niet eenzaam, maar is dat vaak wel.

Vertrouwensband
Zorgprofessionals zijn bij uitstek de mensen om gevoelens van eenzaamheid mee te bespreken. Dat vraagt een sterke vertrouwensband. De wijkverpleegkundige bijvoorbeeld is goed in staat de algehele gezondheid van migrante ouderen te observeren, zegt Steunenberg. Een complicerende factor is echter dat migranten niet snel de weg vinden naar thuiszorg.

Vrijwilligers
Om contact te maken met oudere migranten zijn 3 aandachtspunten belangrijk volgens de psycholoog. ‘Het belang van persoonlijk contact en ontmoetingen in de gemeenschap is groot. Werken met vrijwilligers uit de eigen taal en cultuur is daarom belangrijk. Deze vrijwilligers zijn de zogenoemde sleutelfiguren in de migrantengemeenschap. Tot slot is het belangrijk om de ouderen persoonlijk te benaderen om ze te bewegen mee te doen aan activiteiten en projecten.