close
  • zondag 24 oktober
Rouw en verlies

Duurzaam dood, dat kan

Duurzaam dood, dat kan

Zo af en toe komt die vraag voorbij: wil je begraven of gecremeerd worden? Daar komt nu een nieuwe variant bij. Resomeren heet het. Wat dat is? Het oplossen van een lichaam in vloeistof. Tot vorig jaar was dat nog uitgesloten, maar vanaf dit jaar kan het. 

Uit onderzoek van TNO blijkt dat het duurzamer is dan de standaard manier van cremeren. De wet op de lijkbezorging stond het tot voor kort niet toe, maar die wet wordt aangepast.

Resomeren

Bij resomeren wordt de overledene niet gecremeerd door middel van vuur, maar door water. Het lichaam verdwijnt in een soort trommel met heet water en kaliumhydroxide, en binnen drie uur is er nauwelijks nog iets van over, behalve wat as. Die as kan uitgestrooid worden. Het is goedkoper dan begraven en ongeveer evenduur als cremeren. Maar wel een stuk milieuvriendelijker.

Minder CO2

Je bespaart er immers in vergelijking met begraven veel land mee (10 vierkante meter per persoon) en er hoeft vanuit China of India minder materiaal aangevoerd te worden voor grafstenen. Dat scheelt CO2. Wat uiteraard bij het standaard cremeren met vuur ook flink telt.

Vloeibare resten

In de Verenigde Staten en Canada kan het al. In Engeland is er ook vraag naar, maar is er nog geen draagvlak omdat waterzuiveringsbedrijven hun vraagtekens zetten bij het verwerken van vloeibare mensenresten.

In ons land heeft Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aangekondigd dat de Wet op de lijkbezorging het komende jaar toekomstbestendig wordt gemaakt. Dat wil zeggen: milieuvriendelijker. Ze is onder andere voorstander van het resomeren.

Joods of islamitisch

Andere aanpassingen in de wet zijn onder meer dat mensen ook binnen 24 uur al begraven of gecremeerd mogen worden in plaats van 36 uur te moeten wachten. Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het is vooral de wens van mensen vanuit een joodse of islamitische geloofstraditie.

As van dierbaren

Nieuw is ook dat nabestaanden de as van hun dierbaren op een zo kort mogelijke termijn in ontvangst kunnen nemen. Tot nu toe ging daar soms wel een maand overheen met als reden dat mensen dan goed na konden denken over wat er mee te doen. In de praktijk blijken nabestaanden dat vaak al wel te weten of de overledene heeft dat bij leven al duidelijk gemaakt.

Mochten nabestaanden de as niet ophalen, dan worden er voor crematoria regels opgesteld of en wanneer ze de as mogen weggooien. Nu is daar veel onduidelijkheid over.

Lijk

Het woord ‘lijk’ op de overlijdensverklaring zal mogelijk ook worden vervangen. Mensen nemen daar aanstoot aan. Het zou kwetsend overkomen voor de nabestaanden. ‘Lichaam’ zou een vervangend woord kunnen zijn. Als gevolg daarvan zal ook de naam van de Wet op de lijkbezorging worden aangepast.

Minister Ollongren heeft de Gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over de nieuwe methodes en maatregelen. Begin volgend jaar zal dat onderzoek worden uitgevoerd.

Hier een filmpje met meer informatie over resomeren.

Geschreven door: Redactie