Drie 100-plussers in zorg bij Hof en Hiem Thuiszorg

De gemiddelde leeftijd van de cliënten in de thuiszorg is in 2016 zichtbaar gestegen. Drie cliënten van Hof en Hiem Thuiszorg zijn ouder dan 100 jaar, de oudste is 103 jaar. “De gemiddelde leeftijd van onze cliënten wordt steeds hoger”, zegt Harrie Dijkstra, manager van Hof en Hiem Thuiszorg. “Misschien ook wel logisch, want de levensverwachting in Nederland stijgt nog steeds en ouderen blijven langer thuis wonen. Ze willen dit graag, maar moeten ook wel, want de drempels voor toelating van een zorgcentrum zijn sinds 2015 veel hoger geworden”.

Meer tijd nodig voor zorg
De stijging van de gemiddelde leeftijd is één van de vele ontwikkelingen in de thuiszorgsector. Zo groeide het aantal cliënten bij Hof en Hiem Thuiszorg vorig jaar voorzichtig met 7%. Deze thuiszorgorganisatie, vooral werkzaam bij ouderen woonachtig in gemeente De Fryske Marren, merkte ook dat er per cliënt gemiddeld wat meer tijd aan verzorging en verpleging nodig was.

Verandering in financiering
De thuiszorg kwam in 2015 in de Zorgverzekeringswet en dus in handen van zorgverzekeraars. “Wij hebben nu contracten met maar liefst 17 zorgverzekeraars”, vertelt Dijkstra. “Vóór 2015 deden we alleen zaken met het Zorgkantoor Friesland, zij waren betrokken en dichtbij. Nu is er meer afstand en anonimiteit en zijn er veel verschillende regels”.

Samenwerking brengt je verder
De Friesland Zorgverzekeraar wil met het oog op de betaalbaarheid van de zorg de samenwerking tussen zorgaanbieders versterken. Zo heeft Hof en Hiem Thuiszorg sinds dit jaar afspraken met Thuiszorg Zuidwest-Friesland over de inzet van gespecialiseerde verpleegkundigen, ongeplande nachtzorg en gespecialiseerd casemanagement voor mensen met dementie. Dijkstra vindt dit een goede ontwikkeling, “want samenwerking brengt ons uiteindelijk verder. “De vergrijzing gaat de komende jaren door en daarmee stijgt ook de behoefte aan zorg- en dienstverlening aan huis en in zorgcentra. Het budget daarvoor moet niet gaan zitten in concurrentie, maar in de broodnodige zorg zelf”.