Waar doet de 50-plusser nieuwe contacten op?

“Op welke manier ontmoet u nieuwe mensen?”. In totaal hebben 461 50-plussers deze vraag beantwoord.

Opvallend is dat zij, in maar liefst 36% van de gevallen, zeggen nieuwe contacten op te doen tijdens het vrijwilligers werk. Verder zien we dat nieuwe contacten vooral worden gelegd tijdens het uitvoeren van een hobby (28%) en via social media (26%). Datingsites (2%) en café’s (9%) worden daarentegen maar weinig genoemd.

De uitkomsten blijken tevens afhankelijk te zijn van zowel opleidingsniveau als leeftijd. Zo zien we dat vooral 65-plussers tijdens hun hobby in contact komen met nieuw mensen. Hoog opgeleide ouderen ontmoeten vaker nieuwe mensen tijdens het werk (20%) terwijl laag opgeleide ouderen juist vaker social media noemen als plek om nieuwe contacten op te doen. Verder valt op dat 60-plussers vaker aangeven nieuwe mensen te ontmoeten via social media dan 60-minners.

Het vaakst: internetten.
Hoe besteedt de 50-plusser zijn vrije tijd? Maar liefst 79 procent geeft aan regelmatig te internetten. Als we naar de leeftijdsgroepen kijken valt op dat dit onder de 75-jarigen en ouder zelfs 81 procent is. Bij de leeftijdsgroep 60-65 zien we een kleine dip.

Andere populaire activiteiten zijn lezen (58%), wandelen (51%), fietsen (48%), winkelen (41%) en tuinieren (40%). Waar bij de meeste activiteiten de verdeling tussen mannen en vrouwen ongeveer gelijk is, zien we bij lezen een aanmerkelijk verschil. Vrouwen geven in 72 procent van de gevallen aan regelmatig te lezen in tegenstelling tot 46 procent van de mannen.

Het liefst: fietsen.
Als we hen echter vragen wat zij het liefst doen komt fietsen als meest populaire activiteit bovendrijven. 15 procent van de respondenten geeft fietsen de voorkeur boven andere activiteiten. Vrouwen fietsen liever dan mannen (17 vs. 13%), lager opgeleide respondenten liever dan hoog opgeleide (16 vs. 9%) en met name bij de leeftijdsgroep 60-65 is fietsen populair (21%).

Activiteiten die ook vaak de voorkeur krijgen zijn internetten (13%), wandelen (10%), lezen (10%) en een hobby (10%). Met name mannen geven vaker de voorkeur aan internetten (17%). Ook zien we de populariteit van internetten als de leeftijd stijgt toenemen, bij de respondenten van 75 jaar en ouder geeft 23 procent aan het liefst te internetten.