Derde jaar WW komt terug, werknemers gaan het betalen

Mensen die langer dan twee jaar werkloos zijn, kunnen binnenkort weer aanspraak maken op een derde jaar werkloosheidsuitkering. Werknemers betalen dat derde jaar wel zelf, via nog vast te stellen premies.

Demissionair minister Asscher schrijft in een brief aan de sociale partners dat vakbonden en werkgevers verder kunnen onderhandelen over de invulling van zo’n derde jaar. Per sector kunnen er fondsen worden opgericht waaruit de uitkering betaald gaat worden.

Snellere WW-opbouw
Werkenden zullen ook weer sneller WW-rechten opbouwen. Nu is het zo dat je de eerste tien jaar dat je werkt, jaarlijks een maand WW opbouwt en daarna jaarlijks nog maar een halve maand. Dat wordt weer een hele maand.

In het sociaal akkoord spraken werkgevers en vakbonden in 2013 al af dat de WW voor het derde jaar via CAO’s gerepareerd zou kunnen worden. Dat werd afgesproken nadat het kabinet Rutte -II in 2012 had besloten de maximale WW-duur terug te brengen van 38 naar 24 maanden.

‘Goed verzekerd’
Minister Asscher: “Als je aangesloten bent bij een CAO waarin het derde jaar verzekerd is, krijg je dus ook een derde jaar WW. Men kiest er nu voor om dat in alle CAO’s te doen. Dan betaal je als werknemer dus een klein beetje, maar daar staat tegenover dat je, als je werkloos wordt, goed verzekerd bent.”

Hoe hoog de premie zal zijn, kan Asscher niet zeggen. Bronnen spreken van bedragen van rond de 100 euro per jaar, maar Asscher kan dat niet bevestigen. “Dat zullen werkgevers en werknemers met elkaar moeten bepalen.”

0,6 procent van brutoloon
De FNV weet al wel hoeveel het werkenden gaat kosten: maximaal 0,6 procent van hun brutoloon. Voor een modaal inkomen van 37.000 euro bruto zou dat neerkomen op zo’n 130 euro netto per jaar.

De vakbond benadrukt dat de afspraken niet alleen gunstig zijn voor ouderen. “Begin je met werken op je 18e en werk je nog steeds op je 28e, dan heb je 10 jaar arbeidsverleden en kom je daarna dus in aanmerking voor WW-reparatie, mocht je werkloos raken. De WW-reparatie is dus zeker niet alleen voor ouderen van toepassing.”

Werkgevers terughoudend
Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil nog maar weinig zeggen over de WW-afspraken: “De Stichting van de Arbeid moet hier nog definitief over besluiten na interne beraadslaging bij de sociale partners zelf.”

Maar de FNV wil snel een fiat van de werkgevers: “Wij verwachten van werkgevers dat zij aanstaande vrijdag in het bestuur van de Stichting van de Arbeid hun handtekening zetten onder de WW-reparatie.”

Polder-mastodonten
Ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland vindt het slecht nieuws dat de WW weer naar drie jaar gaat. Voorman Biesheuvel zegt dat hoe korter de WW duurt hoe meer mensen worden geprikkeld om op zoek te gaan naar werk.

“Het is niet voor niks dat het kabinet de duur van de WW eerder heeft teruggebracht naar 24 maanden.” Volgens hem hebben “de oude polder-mastodonten VNO-NCW en FNV” in een achterkamertje een compromis gesloten. Biesheuvel is ook bang dat de extra premie zal leiden tot hogere looneisen.

Bron:NOS.nl