De uitvaart-Top50: welk lied wil jij tijdens je afscheid?

Veel reacties op ons eerdere artikel over muziek bij een uitvaart. We stelden naar aanleiding van de door jullie genoemde nummers een Top50 samen.

Passende muziek bij een afscheid, bij rouw en verlies, jullie hebben er in groten getale op gereageerd naar aanleiding van het artikel: ‘muziek als je verdriet hebt’. We hebben van de door jullie genoemde nummers een playlist gemaakt.

Ave Maria

De invloed van muziek op een afscheid kan enorm zijn. Ik herinner me nog een begrafenisdienst waarbij ik achter in de kerk stond. Mensen waren droevig, zoals dat bij een begrafenis is, maar de overledene was op leeftijd en daardoor konden de aanwezigen zich er iets gemakkelijker in vinden. En toen werd er live een lied gezongen. De eerste klanken. De schok. De onbedwingbare tranen. Het Ave Maria schalde door de kerk. Houd het dan maar eens droog.

Koos Alberts

Muziek tijdens een begrafenis of crematie vervult een belangrijke rol. Het is in alle gevallen een herinnering aan de overledene, dus voor hetzelfde geld krijg je Koos Alberts, Rita Hovink of The Rolling Stones voorgeschoteld. Moet allemaal kunnen, en er wordt massaal voor ‘tearjerkers’ gekozen.

Ik ben wel eens bij een afscheid geweest waar Oostenrijkse muziek ten gehore werd gebracht. Dat paste haarfijn bij de overledene, maar er werd ook gegniffeld. En sommigen moesten werkelijk hun lach inhouden. Het paste, maar ook weer niet. Te vrolijk? Te dijenkletserig?

Psalmen

Wat wel en niet kan, blijft heel persoonlijk. Soms heeft iemand zijn eigen nummers al uitgezocht, soms moeten de nabestaanden een poging wagen. Soms weet je exact welke muziek, een andere keer moet er maar wat gekozen worden. 

Het geloof speelt natuurlijk ook een rol. Psalmen worden gezongen, kerkelijke liederen ten gehore gebracht. Ook bijzonder en bij sommige mensen heel passend. Bij mijn vader werd ‘Blijf mij nabij’ gezongen. Het is nu jaren later en ik ben er eens op gaan googelen. Ja, dat klopte dus ook.

Met deze playlist kun je een uitvaart muzikaal aankleden:

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLbapIy4ewcDws67xQ8ilOGR-dHwKO9Zd7[/embedyt]