close
  • zondag 18 april
Seksualiteit

COC Friesland is op zoek naar coördinator en gastheren- en vrouwen

COC Friesland is op zoek naar coördinator en gastheren- en vrouwen

COC Friesland is één van de afdelingen van het landelijke COC en komt op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (lhbt’ers). De organisatie zet zich in voor gelijke rechten en sociale acceptatie van seksuele diversiteit in de ‘Fryske Mienskip’. Er worden momenteel vrijwilligers gezocht voor de lhbt’ers-groep. 

COC Friesland vindt dat mensen met een lhbt-identiteit, net als ieder ander moeten kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving. Dat betekent onder andere dat zij in vrijheid voor hun seksuele geaardheid uit kunnen komen, zonder dat dit nadelige consequenties heeft.

Ondersteuning en voorlichting

De organisatie biedt persoonlijke ondersteuning aan iedereen die vragen heeft over het onderwerp of tegen problemen aanloopt. Daarbij is er speciale aandacht voor transgenders, homoseksuele bewoners binnen zorginstellingen en homoseksualiteit binnen de allochtone gemeenschap. Verder is het delen van kennis enorm belangrijk en het COC geeft dan ook veel voorlichting op scholen.

Verschillende groepen

Zoals gezegd biedt COC Friesland plaats aan verschillende groepen lhbt’ers. Zo is er maandelijks een ontmoetingsmiddag voor lhbt’ers met een verstandelijke beperking, de Jong&Out groep is opgericht voor jongeren van 12 tot 18 jaar en de Cocktailgroep voor vluchtelingen en asielzoekers.

Rozee zoekt vrijwilligers

Rozee is een groep bestemd voor oudere lhbt’ers, vanaf ongeveer vijftig jaar. De groep komt één keer per maand samen voor een activiteit en één keer per maand wordt er gezamenlijk gegeten. Er is dringend behoefte aan een vrijwilliger die de coördinatie op zich kan nemen. Het gaat dan om de invulling van de bijeenkomsten, het sturen van uitnodigingen en een stukje promotie. Daarnaast zoekt Rozee vrijwilligers die de functie van gastheer of –vrouw willen vervullen. Dat houdt in dat ze aanwezig zijn bij de bijeenkomsten (1 x per maand op dinsdag) en zorgdragen voor koffie en thee en een fijne sfeer. Heb je interesse? Dan kun je een mailtje sturen naar anne@cocfriesland.nl

Meer lezen over het onderwerp? Klik dan hier.

Geschreven door: Redactie