CDA: streekziekenhuis moet blijven

Het CDA vindt goede zorg is de regio net zo belangrijk als in de stad. Daarom luiden onze kandidaten uit alle regio’s de noodklok, voor het behoud van streekziekenhuizen.

Uit de verkiezingsprogramma’s van VVD, D66, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks blijkt dat zij bepaalde Spoedeisende Hulpposten in de avond en nacht willen gaan sluiten om te bezuinigen. Deze voorgestelde maatregel zal vooral kleinere streekziekenhuizen treffen die hierdoor met sluiting worden bedreigd. De partijen willen bezuinigen door vooral in de avond- en nachturen bepaalde spoedposten te sluiten. Mensen die dan acute zorg nodig hebben worden verwezen naar grotere ziekenhuizen. Hierdoor ontstaat een concentratie van zorg bij grote ziekenhuizen en wordt de zorg in de streekziekenhuizen afgekalfd, waardoor uiteindelijk sluiting dreigt. Het CDA is hier fel op tegen .

Utrechts Kamerlid Hanke Bruins Slot: ‘ook het CPB zegt dat als een ziekenhuis de spoedeisende hulp kwijtraakt, de hele organisatie onder druk komt te staan. Dit omdat de spoedeisende hulp een groot onderdeel vormt binnen een ziekenhuis. Ook vrezen we een leegloop van gespecialiseerd personeel wanneer de spoedeisende hulp sluit. Dit idee is dus aan alle kanten funest voor de zorg in de regio. Het aantal spoedposten is de laatste jaren al afgenomen en aanrijtijden naar ziekenhuizen nemen toe, hierdoor moeten mensen tot wel een half uur verder reizen om bij een hulppost te komen. Dit is niet uit te leggen.’

Tot slot is er zorg over werkgelegenheid. Streekziekenhuizen zijn vaak belangrijke werkgevers. Bruins Slot: ‘het is een aderlating voor de regio als een streekziekenhuis verdwijnt.’