CDA: extra geld naar AOW’ers

Het CDA wil in een volgende kabinetsperiode meer geld uittrekken voor mensen met een AOW-uitkering. Door een pakket maatregelen zouden ouderen er honderden euro’s per jaar op vooruit gaan.

De AOW-uitkering stijgt in het plan met zo’n 150 euro per jaar. De ouderenkorting gaat omhoog voor de lage en middeninkomens, wat ouderen met een inkomen tot en met 36.000 euro op jaarbasis zo’n 116 euro oplevert. Ten derde wil de partij het eigen risico verlagen van 385 euro naar 280 euro. Hoewel dit niet alleen voor ouderen geldt, gebruiken zij gemiddeld genomen wel meer zorg, waardoor zij sneller het eigen risico moeten betalen.

Voor de hogere AOW-uitkering trekt de partij zo’n 500 miljoen euro uit. De hogere ouderenkorting kost nog eens 200 miljoen euro. Voor de lagere eigen bijdrage, die voor alle Nederlanders geldt, is nog eens ongeveer een miljard euro nodig.