CBS: Werkloosheid blijft hard dalen

De werkloosheid nam in de afgelopen drie maanden met 13 duizend per maand af en kwam in oktober uit op 502 duizend, oftewel 5,6 procent van de beroepsbevolking. Het dalingstempo uit de (na)zomer van 2016 zet zich ook door in het najaar. Dat meldt CBS. UWV telde eind oktober 420 duizend WW-uitkeringen.

Het totaal aantal mensen op de arbeidsmarkt nam net als in de zomer verder toe. Dat betekent dat het aantal werkenden harder toeneemt dan de werkloosheid daalt. Vooral 45-plussers zijn weer vaker aan het werk.

UWV: gestage daling WW-uitkeringen
Het aantal lopende WW-uitkeringen laat vanaf april dit jaar een daling zien. UWV telde eind oktober 2016 420 duizend lopende WW-uitkeringen, 5 duizend (-1,1 procent) minder dan in september.

Vanuit de bouwnijverheid (-5,5 procent) en het onderwijs (-4,0 procent) daalde het aantal WW-uitkeringen het sterkst in oktober. In de zorg- en welzijnssector is er sinds begin dit jaar sprake van een positieve trend. Deze sector telde eind oktober 72 duizend lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent minder dan in september en 4 procent minder dan een jaar geleden. Alleen vanuit seizoengevoelige sectoren als horeca (+4,1 procent) en landbouw (+3,8 procent) nam het aantal uitkeringen toe in oktober.

UWV verstrekt minder nieuwe uitkeringen in 2016
UWV verstrekte tot en met oktober dit jaar 411 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 67 duizend (-14,1 procent) minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de sectoren lopen de ontwikkelingen uiteen van een daling voor de bouwnijverheid met 29,6 procent tot een stijging voor het grootwinkelbedrijf met 30,3 procent. Dit laatste is het gevolg van enkele grote faillissementen in deze sector dit jaar.

Daling werkloosheid sterk in Europees perspectief
De werkloosheid in Nederland daalt in 2016 sterker dan gemiddeld in de Europese Unie. Vergeleken met de omringende landen is de daling in Nederland het sterkst. In landen uit het oosten van Europa daalt de werkloosheid nog sterker. Tsjechië heeft momenteel zelfs de laagste werkloosheid in de EU, Hongarije is Nederland inmiddels voorbijgestreefd en Polen volgt op de voet.

Meer mensen aan het werk
In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. In oktober had 66,1 procent van hen betaald werk. Dat zijn bijna 8,5 miljoen mensen, ruim 4,5 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 17 duizend per maand gegroeid. Ruim drie kwart hiervan betrof 45-plussers.
Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er ruim 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 502 duizend werkloos en 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.