Buurt-au pair van start in Sint Nicolaasga

Onlangs begon in Sint Nicolaasga een bijzonder innovatief experiment met een zogeheten buurt-au pair.

Een studente van NHL Hogeschool woont tijdelijk bij een oudere in huis. Zij ondersteunt de oudere en oudere buurtbewoners in het uitbreiden van het sociale netwerk. Met regelmaat gaan ze samen op pad en doen gezamenlijk activiteiten. Eerder werden positieve ervaringen opgedaan met het inzetten van au pairs bij individuele ouderen.

Eind vorig jaar werd door Hof en Hiem Thuiszorg, Miks welzijn en de NHL Hogeschool de organisatie Sociaal Goud opgericht. Een organisatie die studenten van verschillende opleidingen laat experimenteren en ervaringen opdoen. Te gemakkelijk wordt volgens Harrie Dijkstra, manager van Hof en Hiem Thuiszorg, gedacht dat iedereen over een rijk sociaal netwerk beschikt. “Als er zorgen of problemen zijn kan in de praktijk echter lang niet iedereen zomaar aankloppen bij buren of familie. Integendeel. Een miljoen Nederlanders kan volgens het CBS geen beroep doen op mantelzorgers, dat zijn naar verhouding vijftigduizend Friezen”, aldus Dijkstra. “Er zijn dus nieuwe bronnen van sociale ondersteuning nodig”.

Studenten op zoek naar sociaal goud
Studenten experimenteren daarom volop met nieuwe bronnen van sociale ondersteuning, het sociale goud. Zo zijn studenten van het Friesland College en de NHL Hogeschool als buddy’s aan de slag gegaan. Een dagdeel per week bezoeken zij ouderen met geen of een klein netwerk. “Eerder al hebben verpleegkunde studenten onderzocht wat er in het land aan digitale ondersteuningsmogelijkheden wordt aangeboden en hebben zij een Digibox samengesteld met hun bevindingen”, aldus projectleider Marleen Suurmeijer.

“Het is een spannende, maar ook zeer belangrijke zoektocht naar die nieuwe bronnen. Niet simpel, wel absoluut alle moeite waard. Als een experiment slaagt dan willen we dat verder uitbouwen en als het kan bedrijfsmatig oppakken, bijvoorbeeld als startup. We hebben dus behoefte aan nieuwsgierige en ondernemende studenten. Het is echt nodig dat er nieuwe bronnen bijkomen, want de bevolking wordt ouder en ouder en de beroepsbevolking en het aantal kinderen neemt af”, vertelt Marleen Suurmeijer met veel passie en ook zorg.