Spijker op z’n kop

BLOG – De spijker op z’n kop, dat vind ik van de column van Karin Spaink. #MeToo kan leiden tot een geweldige stap in het meer zicht krijgen en vooral ook effectiever reageren op seksuele intimidatie, misbruik en geweld. Verleg de focus naar de misbruiker waardoor er ruimte komt om eerder te melden, eerder aan de bel te trekken omdat de samenleving die veiligheid biedt. In organisaties hoort er beleid op geschreven te zijn, een integriteitsprotocol, recht op een veilige werkplek, wat met een uitzondering daargelaten vaak moeilijk uitvoerbaar blijkt door ontkenning, schaamte en geen bewijs. Hoe minder meldingen hoe onveiliger een organisatie zou zijn…

#MeToo

Het wordt steeds veiliger in Nederland aan alle #MeToo berichten te zien. Er lijkt een beerput opengetrokken te zijn, ervaringen worden massaal gedeeld. Niet alleen in Nederland ook internationaal is er meer aandacht voor seksuele intimidatie, mannen die misbruik maken van hun machtspositie. In Nederland is met #MeToo heel veel losgemaakt. Deze beweging, die in de samenleving tot erkenning kan leiden en tot het effectiever omgaan met reacties en signalering of verdenking van seksueel misbruik geeft ook andere reacties à la de zwarte Piet discussie (er wordt ons iets afgenomen) namelijk de vragen ‘waarom heb je niet…’ en ongeloof waarmee je voorbijgaat aan de gevoelens van schaamte, de afhankelijke positie van slachtoffers en de schuldgevoelens die spelen bij de slachtoffers die leiden tot een worsteling met zichzelf, vaak in eenzaamheid. De kwetsing ofwel de wond is zo groot en niet bestand tegen de reacties vanuit de omgeving. Daarom wordt er niets gezegd.

Volkshetze

Wij willen met elkaar geloven dat onze samenleving veilig is en op het moment dat dat beeld verstoord raakt, verzetten we ons of beginnen een volkshetze tegen het zogenaamd falende rechtssysteem. Massaal gaan we tekeer omdat we niet om kunnen gaan met de situaties die zich voordoen in onze samenleving. We drukken het de kop in, we willen het niet. De pijn die het oproept lijkt te groot. In de mediationpraktijk heb ik als family mediator vaak te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag en ook als arbeidsmediator met integriteitskwesties zoals seksuele intimidatie op de werkvloer. Het vraagt professionele moed van organisaties om te werken aan een cultuur waarbinnen medewerkers durven melden, omdat ze weten dat de werkgever het oppakt.

Gesprek

Ik maak mee dat organisaties het niet gemakkelijk vinden om met dergelijke ervaringen om te gaan omdat er bijna altijd ook sprake is van een ontkennende andere partij. Schuld en schaamte worden vaak onderliggend wederzijds ervaren. Van belang in het reageren op seksuele intimidatie is dat er een ontmoeting en confrontatie georganiseerd wordt waarin de betrokkenen onder begeleiding uit kunnen wisselen over de kwestie. Dat beide ervaringen en belevingen een plek krijgen in het gesprek. Het gesprek gaat niet over bewijsvoering, het gesprek gaat over de ervaring, de grens die overschreden is in de beleving van de ander en het goed in kaart brengen van die grens. De erkenning hiervoor van de ander is goede bijvangst maar je bent er niet afhankelijk van. De melding: dit heb ik ervaren, dit wil ik niet, dit moet stoppen, is van groot belang voor het maken van deze eerste stap in het openbreken van een ongewenste situatie. Met het loskoppelen van waarheidsvinding in de confrontatie kun je een belangrijke drempel wegnemen. Niet alleen voor degene wiens grenzen zijn overschreden maar ook voor diegene die het grensoverschrijdende gedrag laat zien.

Moed

Seksuele intimidatie, misbruik en geweld komen voor in alle soorten en maten. Soms zijn het incidenten soms betreft het langdurig misbruik. Als samenleving moet je eerst de impact ervan erkennen waardoor vragen als ‘waarom heb je niet….’ niet meer door Pauw en Van Nieuwkerk met hun miljoenenpubliek gesteld worden. Het gesprek erover toelaten en de confrontatie met de daders aangaan en met elkaar de moed tonen die nodig is om hiermee om te gaan. Hoe meer meldingen hoe veiliger de samenleving. En dat geldt zeker ook voor organisaties.

Reino Meinema is zondag 22 oktober te gast in ‘Buro de Vries’ op radio omroep Fryslân om te spreken over #MeToo. Tussen 12 en 13 uur. 

www.meinemamediation.nl
MfN register Mediator
In familie, arbeid en strafzaken