Banken werken aan betere geldautomaten

De banken ABN Amro, Rabobank en ING willen dat er één standaarduitvoering voor pinautomaten komt. De gezamenlijke plannen beloven een verbetering van het bedieningsgemak en de toegankelijkheid.

(Tekst: Ieder(in))

Ieder(in) neemt samen met de Oogvereniging, ouderenbonden en de Consumentenbond deel aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. In dit overleg worden de verbeteringen besproken. Om de pinautomaten voor iedereen toegankelijk te maken, zijn verbeteringen in het bedieningsgemak en de bereikbaarheid nodig.

Bedieningsgemak

Voor blinden en slechtzienden zijn voelbare knoppen en een voorleesfunctie noodzakelijk. Doven en slechthorenden moeten naast geluidssignalen ook kunnen rekenen op scherminformatie. De leesbaarheid van schermen bij zonlicht kan beter. Voor mensen met een verstandelijke beperking of laaggeletterden is het belangrijk dat de geldautomaat begrijpelijke informatie en instructies geeft. Mensen met een beperkte handfunctie moeten de pinpas gemakkelijk uit de automaat kunnen halen. Voor mensen in een rolstoel moeten de automaten op een goed bedienbare hoogte zijn.

Bereikbaarheid

Naast de standaarduitvoering bepleit Ieder(in) ook een betere bereikbaarheid. Zodat mensen met een visuele beperking en mensen in een rolstoel zonder problemen bij de pinautomaat kunnen komen. De locatie van de automaat moet ook veilig en eenvoudig te vinden zijn, ook als het donker is.

VN-verdrag: ‘Design for all’

Als de banken daadwerkelijk met een betere pinautomaat komen die voor iedereen te gebruiken is, dan is dat een goede ontwikkeling voor de maatschappelijke implementatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. ‘Design for all’ is een van de hoofddoelstellingen van het verdrag.