Auto aan de kant voor schonere lucht

Zet jij je auto aan de kant voor een schoner milieu?

Onze lucht is schoner, maar nog altijd sterk verontreinigd. De gevolgen voor onze gezondheid zijn enorm. Minder autoverkeer zou een zet in de goede richting geven.

Fijnstof en stikstofdioxide uitgestoten door auto’s en vliegtuigen en ammoniak dat de veehouderij produceert, zorgen voor een enorme luchtverontreiniging boven Nederland. Echt nieuws is dat niet, maar wel dat het maar liefst tot 2030 duurt voordat de lucht boven ons land zodanig schoon is dat het voldoet aan de adviesnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Denk niet dat we er dan al zijn, want ook dan begeven we ons nog altijd in vervuilde lucht, zo staat in een vandaag verschenen rapport geschreven door de Gezondheidsraad. Gevolg: als mens ervaren we hierdoor flinke gezondheidsproblemen zoals longaandoeningen en aandoeningen aan hart en bloedvaten. Sterker nog, er overlijden daadwerkelijk mensen eerder ten gevolgde van ziekten dan wanneer die lucht een stuk schoner zou zijn.

Schone lucht en schone schijn

Dit lijkt haaks te staan op het feit dat de lucht boven Nederland voldoet aan de Europese normen, en de lucht de afgelopen jaren schoner is geworden. Maar nog lang niet schoon genoeg als het gaat om onze gezondheid. Vooral fijnstof is een gevaarlijk goedje. Schone lucht is dus eigenlijk schone schijn.

Er moeten radicale maatregelen worden getroffen om echt tot een verbeterde luchtkwaliteit te komen. En mensen die op plaatsen wonen waar veel luchtverontreiniging is, zouden extra moeten worden beschermd. Juist in die regio’s zou het autoverkeer aan banden moeten worden gelegd of in ieder geval een snelheidsbeperking moeten heersen.