close
  • vrijdag 3 april
Mobiliteit

ANWB-leden in Overijssel geven prioriteit aan verkeersveiligheid 

ANWB-leden in Overijssel geven prioriteit aan verkeersveiligheid 

ANWB-leden in de provincie Overijssel vinden verkeersveiligheid het belangrijkste thema voor de nieuwe Statenperiode. De meerderheid wil dat wegen en fietspaden veiliger worden en is voor een strengere verkeershandhaving.

Dat blijkt uit een ledenonderzoek dat de ANWB in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in alle provincies heeft gehouden. In het onderzoek zijn vier thema’s onderzocht die onze leden belangrijk vinden en waarvoor de provincie een bijzondere verantwoordelijkheid draagt. De thema’s zijn verkeersveiligheid, bereikbaarheid en infrastructuur, fietsen, ruimte voor recreatie en toerisme.

Wat moet er beter

Uit het onderzoek blijkt verder dat ANWB-leden veel belang hechten aan het onderhoud van fietspaden en autowegen. Ook zien leden graag dat het openbaar vervoer en (snel)fietsroutes worden uitgebreid. Bijna 95 procent van de leden vindt de kwaliteit van het landschap en 89% behoud van natuurgebieden belangrijk. Meer dan driekwart wenst fiets- en wandelmogelijkheden te verbeteren.

De ANWB vraagt de Provinciale Staten om in de besprekingen rondom het nieuwe coalitieakkoord rekening te houden met de uitkomsten van dit onderzoek. In totaal hebben 5490 leden aan het onderzoek meegedaan, onder wie 325 respondenten in Overijssel.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.anwb.nl.

Geschreven door: Redactie