Als bouwvakker eerst je baan verliezen en niet veel later blijkt er een tekort aan personeel

Ben jij eerder je baan als bouwvakker kwijt geraakt, wat vind er dan van dat er nu een tekort aan vaklui is?

Het is voor bouwvakkers die tijdens de crisisjaren hun baan verloren, best zuur dat er nu een tekort aan mensen blijkt.

De bouwsector kampt met soms tegenstrijdige ontwikkelingen. Aan de ene kant gaat het economisch weer goed als het om het bouwen van woningen gaat, maar soms kunnen die projecten niet doorgaan vanwege personeelstekort of te hogen kosten. 

Vertraging

Aannemers kunnen niet genoeg personeel vinden om aan alle bouwaanvragen te voldoen. Bijkomend gegeven is dat ambachtslieden steeds hogere tarieven kunnen vragen. En ook het materiaal veel duurder is geworden. Het gevolg is dat veel bouwprojecten vertraging oplopen. En dat terwijl in de crisisjaren er zestigduizend banen in de bouw verdwenen. 

Jongeren

Er zijn landelijk zo’n 200.000 huizen te weinig om aan de vraag te voldoen. Vorig jaar kwamen er 60.000 huizen bij, Dit jaar wordt er ook nog zo’n aantal verwacht. Te weinig dus en om dit op te lossen moeten er de komende vier jaar 55.000 bouwvakkers bij komen, zo heeft het Economisch Instituut voor de Bouw berekend. Na die vier jaar wordt verwacht dat de productie minder sterk zal groeien en er voldoende jongeren zij opgeleid. 

Problemen

Bestaande bedrijven krijgen hun problemen echter niet zonder meer opgelost nu de bouwsector flink wat werk heeft. Veel bedrijven hebben in de crisisjaren projecten aangenomen tegen veel lagere tarieven om maar aan het werk te blijven. Zij hebben nauwelijks reserves en als er dan niet of nauwelijks personeel te krijgen is of de personeelskosten zijn duurder dan voorheen, dan komt een bedrijf alsnog in de problemen. 

Bron: metronieuws