Afschieten van edelherten in Oostvaardersplassen verboden

Staatsbosbeheer mag voorlopig geen edelherten in de Oostvaardersplassen afschieten.

Staatsbosbeheer mag voorlopig de edelherten in de Oostvaardersplassen niet afschieten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland in Lelystad vandaag bepaald.

De natuurverenigingen Dierbaar Flevoland en Fauna4liefe had vanwege dit voornemen een kort geding aangespannen en worden nu in het gelijk gesteld. Marius Bouscholte van Dierbaar Flevoland vertelt op NPO Radio 1 dat hij erg blij is met de uitspraak. “Het betekent dat jonge edelherten en prachtige hindes in leven blijven en niet onnodig worden doodgeschoten.” In november 2019 werd al besloten dat Staatsbosbeheer tot het einde van 2019 niet meer edelherten mochten afschieten. Echter vanwege een nieuw beleidsplan was dat verbod vanaf begin 2020 niet meer geldig. De rechter zei destijds in 2019 dat het beleid niet goed was onderbouwd.  Die onderbouwing is nu wel beter, maar te laat stelt de rechter. Hierdoor hebben niet alle betrokkenen het rapport door kunnen nemen.

Onomkeerbaar

De rechter benadrukt wel dat het afschieten van de herten onomkeerbaar is. Sinds het begin van 2019 heeft Staatsbosbeheer in totaal al meer dan zeventienhonderd edelherten afgeschoten. Zij doen dit in opdracht van Stichting Faunabeheer Flevoland. Het is de provincie die ontheffing heeft verleend aan deze stichting. Doel is om het aantal edelherten van zo’n 1500 terug te brengen naar 490. Inmiddels zijn er ook al honderden konikpaarden verhuisd naar andere gebieden. Edelherten kunnen echter niet worden gevangen en verplaatst. Vandaar dat ze door jagers worden gedood. Met deze maatregelen wordt getracht om zeldzame vogelsoorten te laten terugkeren naar de Oostvaardersplassen. Beschermde vogelsoorten zoals de nachtegaal, graspieper en zomertortel leven niet meer in het gebied en dat komt waarschijnlijk omdat de edelherten een kale grasvlakte van de Oostvaardersplassen hebben gemaakt.

Bronnen: NU.nl en Algemeen Dagblad

Foto: Wikipedia