6 redenen om voor mediation te kiezen

Mediation maakt conflicten bespreekbaar en daarmee oplosbaar. Lees hoe dat in zijn werk gaat, en stel hier al je vragen.

Reino Meinema, ervaren mediator in familie-, arbeid- en strafzaken, legt uit waarom mediation zo goed werkt om problemen tussen mensen bespreekbaar te maken. “Je moet een conflict willen uitpakken en dat vraagt veel van mensen.”

“Niet iedereen kan zich kwetsbaar opstellen. Als mediator creëer ik een veilige en betrouwbare situatie waardoor dat wel mogelijk is. Dat doet mensen in veel gevallen heel goed. Ze ervaren groei en ontwikkeling die het contact een andere dynamiek geven. Er kan dan echt doelgericht gesproken worden om een conflict op te lossen.” 

1. De oorsprong helder krijgen

Mediation biedt een goed kader om problemen tussen mensen bespreekbaar te maken. Vaak spelen kwesties al langer en is het conflict een eigen leven gaan leiden en weten partijen soms niet meer waar de oorsprong ligt. Het conflict moet goed geanalyseerd worden om door te dringen tot het werkelijke verhaal van mensen. 

2. Het onuitgesprokene bespreekbaar maken

Er is in een conflict bijna altijd gekwetstheid en een onderliggend belang wat nog niet uitgesproken is. De mediator moet voor een veilige sfeer zorgen waardoor mensen zich durven uit te spreken. Daar helpt de structuur en werkwijze bij. Er is sprake van geheimhouding en er wordt een overeenkomst vooraf ondertekend waarin de geheimhouding en andere zaken staan vastgelegd. Als mediator ben je onafhankelijk, onpartijdig en neutraal en ik ga tot het uiterste om het conflict met de mensen goed in kaart te brengen. Daar is soms ook lef voor nodig en daarin zoek ik soms de grenzen op om zaken boven tafel te krijgen. De mediator moet ervoor zorgen dat ook de losse eindjes benoemd worden.  

3. In korte tijd resultaat

Als voorbeeld noem ik hier arbeidszaken. Ik bemiddel in ongeveer honderd zaken op jaarbasis en gemiddeld bestaat een mediation uit drie tot vier bijeenkomsten. Het is altijd de bedoeling om binnen een kort tijdsbestek tot een afronding te komen. Dus vlot achter elkaar afspraken plannen waardoor je niet uit het proces raakt. Alle zaken worden schriftelijk afgesloten. Vaak met een convenant en als er geen overeenstemming is, met een neutraal beëindigingsbericht

4. Hiërarchie moet benoembaar zijn

In arbeidsverhoudingen speelt de hiërarchie veelal een rol. Ook dat moet benoembaar zijn. In arbeidszaken start ik altijd met een individueel gesprek waarin mensen geïnformeerd worden over de procedure en de werkwijze. Ze kunnen vervolgens hun verhaal rustig doen. Dat geeft mij informatie en handvatten voor de begeleiding van de gesprekken. De bereidheid is heel belangrijk, willen mensen het oplossen met elkaar of willen ze de arbeidsverhouding (op een goede manier) beëindigen? Steeds vaker kiezen bedrijven voor de inzet van een mediator om samenwerkingsproblemen buiten de eigen organisatie bespreekbaar te maken. Vaak geeft dat weer een nieuwe kans om tot een oplossing te komen.

5. Familiezaken vaak vergoed

De familiezaken betreffen echtscheidingszaken, familie- en gezinsconflicten waaronder huiselijk geweld. Het is zeer divers wat zich aandient. Mensen melden zich aan via de website of er komt een verwijzing via instanties, advocatuur of rechtbank/hof. De financiering van bijna zestig procent van de familiezaken die ik verricht worden op basis van een zogenaamde toevoeging, gesubsidieerde rechtsbijstand gedaan. Hier komen mensen voor in aanmerking onder een nader vastgesteld inkomen. Dit toetst de raad voor rechtsbijstand op mijn verzoek. Niet iedereen weet dit. Mediation is dus voor heel veel mensen toegankelijk als middel om conflicten bespreekbaar te maken.

6. Kinderen worden serieus genomen

Als familiemediator werk ik ook met kinderen die klem zitten in een scheiding en/of lijden onder de spanningen tussen ouders. In gesprekken met ouders staat het kind centraal maar we werken eerst aan het conflict tussen ouders om kinderen hier niet meer aan bloot te stellen. Dat vraagt veel van ouders. De gesprekken zijn vertrouwelijk, de onderwerpen worden vooraf met ouders bepaald en ouders tekenen een overeenkomst waarin zij akkoord gaan met een gedragscode en een inspanningsverplichting. Meer dan negentig procent komt tot overeenstemming bij ons. Ik werk samen met Priscilla Soerahi, zij is Kindbehartiger vanuit Meinema Mediation en Samantha Schrader is gespecialiseerd in het zogenaamde Mattenspel. Dit is een spel voor kinderen van gescheiden ouders waarin zij samen met de kindercoach hun scheidingssituatie met matten en playmobiel poppen in beeld brengen. De scheidingssituatie wordt letterlijk op de grond met behulp van spel in beeld gebracht waardoor je heel goed in gesprek raakt met kinderen en de kinderen op een natuurlijke wijze zichtbaar maken hoe ze de scheiding ervaren. Samen met de kinderen brengen wij hun gevoelens en wensen in beeld bij de ouders. Wat kinderen niet willen vertellen, blijft vertrouwelijk tenzij de veiligheid van het kind in het gedrang is. Ik werk als familiemediator met de ouders, de kindercoach met de kinderen. Dat voegen we uiteindelijk samen. 

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Stel deze via ‘vraag het de specialist’. Wij zorgen ervoor dat je een passend antwoord krijgt.