2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland

Maandag 4 september opende H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden samen met minister Bussemaker de jaarlijkse Week van de Alfabetisering (4 t/m 10 september). Ter gelegenheid van de week publiceert Stichting Lezen & Schrijven nieuwe onderzoekscijfers die laten zien dat 66% van de Nederlanders niemand in hun omgeving kent die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en/of computeren.

(Tekst: Persbericht Stichting Lezen en Schrijven)

Ook het totaal aantal laaggeletterden wordt onderschat. Desondanks willen ruim 4,7 miljoen Nederlanders zich actief inzetten om laaggeletterdheid te bestrijden. Prinses Laurentien introduceert daarom vandaag samen met minister Bussemaker de allereerste Goede Daden Winkel van Nederland: een ludieke actie om het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken en een breed publiek op te roepen te helpen met een ‘goede daad’ voor laaggeletterdheid.

Laaggeletterdheid is een omvangrijk probleem in Nederland. Met 2,5 miljoen laaggeletterden komt vrijwel iedereen hier direct of indirect mee in aanraking. “Het onderzoek laat zien dat 81% van de Nederlanders het probleem belangrijk vindt, maar veel mensen onderschatten het en weten er te weinig vanaf. Door tijdens de Week van de Alfabetisering aandacht te vragen voor laaggeletterdheid, willen we dat mensen het probleem kennen en daardoor ook eerder herkennen bij hun buurman, familielid of collega. Hoe meer mensen ervan weten, hoe beter we het aan kunnen pakken”, licht Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder van Stichting Lezen & Schrijven, toe.

Opening Week van de Alfabetisering

Maandag werd in de Dutch Innovation Factory de 13e Week van de Alfabetisering officieel geopend in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven Marja van Bijsterveldt en voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Mariëtte Hamer.

Prinses en minister introduceren de allereerste Goede Daden Winkel van Nederland

Prinses Laurentien en minister Bussemaker introduceren daar samen met ex-laaggeletterden de allereerste Goede Daden Winkel van Nederland. In deze winkel betaal je niet met geld, maar met een goede daad voor laaggeletterdheid. Als je deze daad deelt op sociale media en belooft uit te voeren, heb je betaald en krijg je het item mee. De winkel is gevuld met een assortiment aan planten, die ter beschikking zijn gesteld door tuincentrum GroenRijk. De prinses en de minister zoeken tijdens de opening als eerste een plant uit en delen hun goede daad met het aanwezige publiek en via social media.

Meer dan 40 Goede Daden Winkels door het land

Op 8 september, Wereldalfabetiseringsdag, opent Inge Ipenburg een grote Goede Daden Winkel voor het winkelend publiek op het Promenadeplein in Zoetermeer. Ook elders in het land openen deze week ruim 40 Goede Daden Winkels.

Bijzondere goede daden van o.a. André Kuipers en Humberto Tan

Online kan iedereen meedingen naar een van de bijzondere items die André Kuipers, André Rieu, Yvon Jaspers, Humberto Tan, GersPardoel en andere bekende Nederlanders hebben gedoneerd als hun goede daad. Met behulp van deze socialmedia-actie wordt een sneeuwbaleffect aan goede daden voor laaggeletterdheid gecreëerd. “Iedereen kan helpen om het taboe te doorbreken door een goede daad te doen en te delen”, aldus Merel Heimens Visser. Kijk om mee te doen op weekvandealfabetisering.nl

Wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterden zijn mensen ouder dan 16 jaar die moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Ze kúnnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het gewenste niveau om goed te kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij. Het minimaal vereiste taalniveau daarvoor is eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3. Anders dan vaak wordt gedacht is laaggeletterdheid niet hetzelfde als dyslexie of analfabetisme. Ons land telt 2,5 miljoen laaggeletterden en dit aantal blijft stijgen. Het gaat niet alleen om mensen met een migrantenachtergrond. In tegenstelling: de meerderheid is van Nederlandse afkomst. Laaggeletterden komen gemakkelijk in de problemen omdat overheid, zorginstellingen en andere instanties vaak te ingewikkeld taalgebruik toepassen. Zij hebben ook moeite met alledaagse zaken als facturen begrijpen, formulieren invullen, reizen met het ov, pinnen en digitaal betalen.

Wat zijn de resultaten uit het onderzoek?

De belangrijkste uitkomsten van de analyse – uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven – zijn:

Probleem zwaar onderschat: De meeste Nederlanders weten dat er laaggeletterden zijn in Nederland, maar dat aantal wordt onderschat. De gemiddelde schatting is circa 600.000 mensen, ruim vier keer lager dan de daadwerkelijke 2,5 miljoen volwassenen.
Onwetendheid: De meeste Nederlanders (66%) kennen niemand in hun omgeving die laaggeletterd is. Daarnaast bestaan er veel misvattingen over laaggeletterdheid. Het wordt vaak verward met dyslexie en analfabetisme.

Grote bereidheid: 28% van de Nederlanders (ruim 4,7 miljoen mensen) is bereid hun persoonlijke tijd en energie vrij te maken om het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken.
Belangrijk: De meeste Nederlanders (81%) vinden laaggeletterdheid een (zeer) belangrijk probleem.