2 op de 3 Nederlanders overschat eigen kennis zorgverzekering

Veel Nederlanders overschatten hun eigen kennis van zorgverzekeringen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het Nationaal Zorgonderzoek, dat jaarlijks wordt uitgevoerd door het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.). De voorlopige resultaten zijn gebaseerd op een enquête die door 1584 respondenten werd ingevuld.

Kennis over eigen risico
Het schort veel Nederlanders aan kennis over het eigen risico. 88% van de mensen heeft aangegeven, precies te weten wat het eigen risico inhoudt. Toch weet ruim 62% van deze groep niet bij welke zorgvormen het verplichte eigen risico van toepassing is. Daarnaast zijn veel mensen in de veronderstelling dat het eigen risico ook van toepassing is bij een aanvullende zorgverzekering.

Kraamzorg en verloskundige zorg
Om de kennis op het gebied van het eigen risico te toetsen, is er binnen het onderzoek een aantal vragen opgenomen over het eigen risico bij specifieke vormen van zorg.
Hieruit is te concluderen dat -met name- de kennis over het eigen risico bij zorg met betrekking tot gezinsuitbreiding te wensen over laat.

Bijna driekwart van de Nederlanders (72%) is in de veronderstelling dat het eigen risico van kracht is bij kraamzorg. Daarnaast denkt 73% van de Nederlanders dat het eigen risico ook bij verloskundige zorg betaald moet worden.

Tandheelkunde onder 18 jaar
Voor tandheelkunde voor kinderen ( Uit het onderzoek is gebleken dat ruim twee op de vijf Nederlanders (43%) hier niet van op de hoogte is. Alle onderzoeksresultaten (inclusief grafische weergaven) zijn te vinden op de onderzoekspagina van het Z.I.C.

Oproep tot Eigen Risico Kaart
Simon den Hollander (hoofdredacteur bij het Z.I.C.): ‘’Kijkend naar de resultaten van het onderzoek, kunnen we concluderen dat het kennisniveau van de gemiddelde Nederlander tekortschiet op het gebied van zorg en de zorgverzekering. Het lijkt mij goed als er bij alle zorgvormen een ‘Eigen Risico Kaart’ komt op de websites van de zorgaanbieders. In deze Eigen Risico Kaart (ERK) dient in ieder geval vermeld te worden welk(e) effect(en) de zorgvorm heeft op de eigen bijdrage en het eigen risico. Op deze manier hoop ik dat zorgconsumenten minder snel zorg zullen mijden.’’