Steeds meer woningeigenaren 70+

Gemiddeld is 18 procent van de koopwoningen in bezit van 70-plussers. Voor de gemeentelijke Wmo-budgetten is dat de komende vijftien jaar slecht nieuws. En daarna […]

Steeds meer woningeigenaren 70+ Lees verder »